Průmyslová
automatizace

Zpracování osobních údajů

Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné a udělujete souhlas provozovateli webu ICP, jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření kupní smlouvy ohledně objednaného zboží zpracovával Vaše osobní údaje uvedené v objednávce a to pro tyto účely:

  • jednání o smluvním vztahu
  • v rámci souhlasu subjektu údajů
  • plnění smlouvy uzavřené provozovatelem jako oznamovatelem.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání záruční doby Vámi objednávaného výrobku. V případě Vašeho nesouhlasu nepokračujte v objednávce na webu ICP.

Dále prohlašujete, že jste byl informován o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů, o tom, kým a jakým způsobem budou údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny nebo komu jsou určeny.

Údaje budou zpracovávány pouze pracovníky provozovatele v rámci jejich pracovní činnosti a mohou být zpřístupněny a poskytnuty pouze jim. Údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby provozovatele související s vyřízením Vaší objednávky, uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží a plněním povinností touto smlouvou založených. Údaje nejste povinen provozovateli poskytnout, poskytnutí je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováváním můžete kdykoli písemně odvolat. V případě, že údaje neposkytnete, nebude s Vámi ovšem moci být uzavřena kupní smlouva na zboží, které jste si v našem obchodě vybrali. K údajům, které o Vás budou zpracovávány máte na základě výzvy nám zaslané kdykoli přístup, což znamená, že na Vaši žádost Vás budeme informovat, jaké údaje o Vás zpracováváme.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu a to za účelem co nejrychlejšího vyřízení Vaší objednávky. Tato data nelze využívat pro marketingové ani jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  
Další informace